Điểm nhấn xây dựng nông thôn mới trên cao nguyên

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Xác định tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới cùng việc thực hiện đồng bộ các tiêu chí, huyện Mộc Châu đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế vùng nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương... Qua đó, tạo động lực vững chắc để các xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM.Cơ sở vật chất của xã Tân Lập được đầu tư xây dựng khang trang.


Đến Chiềng Hắc đúng dịp cấp ủy, chính quyền xã chuẩn bị tổ chức đón nhận xã đạt chuẩn NTM, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của cán bộ và nhân dân địa phương. Không vui sao được khi từ vùng đất đầy gian khó ngày nào, nay Chiềng Hắc khoác trên mình màu sắc mới, tươi đẹp hơn. Ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Để có được sự đồng thuận cao của người dân, khi bắt tay thực hiện, lãnh đạo xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM; phát huy tính năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị, chủ động khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước; vận động người dân tham gia với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, triển khai nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả... Toàn xã hiện có 1.100 ha cây ăn quả các loại, 3 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, thu nhập bình quân ước đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 8,7%...


Với đặc thù là huyện miền núi, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, giao thông ở một số xã còn khó khăn... bước vào xây dựng NTM, Mộc Châu lồng ghép hiệu quả các chương trình dự án để đầu tư xây dựng cơ bản; giai đoạn từ năm 2010 đến nay, huyện đã huy động 1.391 tỷ đồng đầu tư xây dựng trên 1.000 công trình đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa bản, nâng cấp, sửa chữa trường lớp học, trạm y tế... Đối với chương trình làm đường giao thông nông thôn, huyện xây dựng gần 1.600 tuyến đường, dài 384 km, tổng mức đầu tư hơn 466 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 166 tỷ đồng, còn lại huy động doanh nghiệp và nhân dân đóng góp)... nhờ vậy, cơ sở hạ tầng tại các xã, bản, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nhanh chóng cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân các dân tộc.


Với mục tiêu xây dựng NTM gắn với nâng cao đời sống người dân, Mộc Châu tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương..., từ năm 2010 đến nay, đã hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển cây trồng, con nuôi, nuôi trồng thủy sản cho 4.184 hộ; mở 54 lớp dạy nghề thu hút 1.749 học viên tham gia; hỗ trợ trồng mới trên 4.000 ha cây ăn quả, đưa tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên trên 8.800 ha. Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, huyện hiện có 32 chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn. Đối với sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel cho 226 ha, xây dựng trên 40 ha nhà lưới, gần 200 mô hình ứng dụng công nghệ sinh học... kết quả rất khả quan, giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xuất khẩu hơn 3.000 tấn sản phẩm nông sản trị giá 7,2 triệu USD. Từ việc chuyển đổi cây trồng hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn năm 2019 giảm còn 10%; đã có 5 xã đạt chuẩn NTM: Mường Sang, Chiềng Sơn, Đông Sang, Phiêng Luông, Chiềng Hắc (chuẩn bị công bố đạt chuẩn); 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 2 xã 5-9 tiêu chí.


Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, thời gian tới, huyện Mộc Châu tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục mở rộng quy mô phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, canh tác hiệu quả, bền vững sản phẩm nông sản an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hàng hóa. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng tại cơ sở; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển về mọi mặt.

Tìm kiếm theo ngày