Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành tốt các nguồn thu trên địa bàn

Ngày 10 tháng 09 năm 2020

Những năm qua, Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ đã có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thu vượt chỉ tiêu các sắc thuế được giao hằng năm.


 

Cán bộ Đội Thuế số 1 (Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ) hướng dẫn kê khai hóa đơn cho hộ kinh doanh tại thị trấn Mộc Châu.

 

Ông Bùi Văn Hạ, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ, cho biết: Những kết quả tốt trong thời gian qua, chính nhờ việc Chi cục đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bám sát cơ sở và đôn đốc một cách kiên trì và kiên quyết. Chi cục đã thực hiện phân bổ, giao dự toán quý cho các đội thuế chi tiết đến từng khoản thu, sắc thuế; thực hiện việc giám sát, đôn đốc các đội thuế triển khai thực hiện dự toán đồng thời tiến hành tổng hợp, phân tích mức độ hoàn thành dự toán để làm cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua. Tham mưu cho UBND huyện điều hành công tác thu ngân sách theo từng quý đối với các xã, thị trấn…


Trong công tác quản lý người nộp thuế, Chi cục căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành để tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế và cập nhật các thông tin vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý kê khai thuế, theo đó, năm 2019, tổng số đơn vị doanh nghiệp, HTX phải nộp hồ sơ khai thuế là 2.726 lượt hồ sơ; số hồ sơ khai thuế đã nộp là 2.641 lượt hồ sơ. Đối với hộ kinh doanh cá thể, Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý, kiểm tra đưa vào quản lý 100% hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn đồng thời phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra rà soát lại doanh số để xác định mức thuế khoán đảm bảo sát với thực tế kinh doanh, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế vào NSNN.


Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, cải tiến các quy trình thủ tục thuế, giảm phiền hà, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Chi cục đã thực hiện công khai hoá các thủ tục hành chính thuế tại nơi tiếp nhận và trả kết quả về thuế, như: Các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ thuế, thời hạn giải quyết hồ sơ thuế...; công khai các văn bản pháp quy về chính sách thuế; bố trí địa điểm thuận lợi để làm nơi giao dịch giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; phân công, bố trí cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa”; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở Chi cục và tại các đội thuế; xây dựng tủ sách pháp luật và các ấn phẩm tại trụ sở Chi cục nhằm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và “Công chức biết, công chức bàn, công chức làm, công chức kiểm tra”; bố trí cán bộ tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp thuế qua nhiều hình thức, như: Trả lời vướng mắc tại cơ quan thuế; trả lời qua điện thoại và trả lời bằng văn bản; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế trong các trường học, trên phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, Chi cục đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, giải pháp thu trong giai đoạn 2015-2019 với nhiều giải pháp thu có hiệu quả, như: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã bằng cách sử dụng thư điện tử”; “Giải pháp hữu ích để có một cuộc kiểm tra thuế hiệu quả”; “Thiết kế file bat hỗ trợ người dùng duy trì hoạt động của ứng dụng nhật ký công việc trong các trường hợp mất kết nối đến máy chủ”; “Kỹ năng phát hiện sai phạm khi kiểm tra trên báo cáo tài chính và hồ sơ khai thuế”; “Giải pháp chống thất thu thuế trong công tác kiểm tra thuế”...


Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành công tác thu NSNN trên địa bàn, giai đoạn 2015-2019, Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu-Vân Hồ đã có những kết quả tích cực, số thu năm sau luôn có mức tăng trưởng cao hơn năm trước và hoàn thành dự toán giao. Riêng năm 2019, kết quả thu NSNN khu vực huyện Mộc Châu đạt 262,2 tỷ đồng, đạt 114% dự toán HĐND huyện và 116% dự toán phấn đấu của Cục Thuế giao. Khu vực huyện Vân Hồ đạt 81,29 tỷ đồng, 95% dự toán HĐND huyện và 96% dự toán phấn đấu của Cục Thuế giao. Với những thành tích đạt được, Chi Cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ đã nhiều lần được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Sơn La, Cục Thuế Sơn La tặng Bằng khen, Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ.

Tìm kiếm theo ngày