Đảng ủy Quân khu 2: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Ngày 2/6, Đảng ủy Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân khu và phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương về công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ quân sự địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân khu 2 tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Sơn La.

 

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động quán triệt, học tập, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng; coi trọng kiểm tra, giám sát những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ủy ban Kiểm tra các cấp phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; duy trì thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt, công tác; xem xét, giải quyết xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

 

Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La đã thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kiểm tra 77 tổ chức Đảng và 881 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 66 tổ chức Đảng, 744 đảng viên. 

 

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đức Thịnh (Bộ CHQS tỉnh Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày