Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Ngày 21/10, đồng chí Nguyễn Trung Khải, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

 

 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

 

Tại Cuộc làm việc, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc đã báo cáo kết quả công việc triển khai sau Đại hội Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước. Theo đó, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác quản lý hoạt động dự trữ trên địa bàn vùng Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu); Đảng bộ có 42 đảng viên với 4 chi bộ trực thuộc: Điện Biên, Sơn La, Văn phòng Cục và Mộc Châu. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ; phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Đồng thời, báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ  9 tháng qua. Theo đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức xuất, cấp không thu tiền gần 9.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; xuất gần 750 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt đầu năm cho tỉnh Điện Biên, Lai Châu; thực hiện xuất nhiều chủng loại vật tư thiết bị cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn.

 

Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Đảng ủy Cục Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc tiếp tục tổ chức tuyên truyền và quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; tập trung thực hiện tốt công tác cứu trợ, công tác bảo vệ, phòng chống lụt bão; phòng, chống cháy nổ; giữ gìn an toàn hàng hóa và tài sản của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Tìm kiếm theo ngày