Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền huyện Mai Sơn: Sinh hoạt chính trị dưới Cờ tháng 7 năm 2020

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Ngày 6/7, Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền huyện Mai Sơn đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới Cờ tháng 7 năm 2020.Đảng ủy Cơ quan Khối chính quyền huyện Mai Sơn sinh hoạt chính trị dưới Cờ tháng 7 năm 2020.

Ngọc Bích (Trung tâm TTVH Mai Sơn)

 

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu được quán triệt các nội dung: Kết quả Đại hội Đảng bộ cơ quan Khối Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình biển Đông trong thời gian qua; kế hoạch và các nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan Khối Chính quyền huyện trong thời gian tới; tiếp thu chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh qua câu chuyện kể "Cái đồng hồ và bài học về sự đoàn kết". Buổi sinh hoạt chính trị dưới Cờ nhằm góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, cập nhật thông tin kịp thời về tình hình nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa công sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm theo ngày