Đảng bộ xã Sốp Cộp tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Ngày 06 tháng 08 năm 2020

Những năm qua, cùng với tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, Đảng bộ xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

 

 

Mô hình trồng bưởi da xanh ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại bản Nó Sài.

                 

Chúng tôi đến thăm bản Nó Sài trên con đường mới được đổ bê tông, hai bên đường có nhiều nhà xây kiên cố, khang trang; trên nương, những vườn cây ăn quả xanh mướt. Dẫn chúng tôi thăm vườn bưởi mới trồng, ông Tòng Văn Vượng phấn khởi nói: Được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn, gia đình đã chuyển đổi hơn 1,4 ha đất trồng sắn, lúa sang trồng hơn 700 cây bưởi da xanh; nhờ được hỗ trợ giống, phân bón và được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, đến nay vườn bưởi phát triển tốt, dự kiến sang năm sẽ bắt đầu cho thu hoạch.

                 

Đảng bộ xã Sốp Cộp hiện có 549 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Đảng bộ xã đều xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phân công các đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng các chi bộ bản để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất quy mô trang trại và gia trại. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, khai thác lợi thế để phát triển sản xuất; tổ chức thực hiện tốt hình thức liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững.

                 

Bên cạnh đó, xã đã quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, công trình thủy lợi đầu tư trên địa bàn; thông qua hoạt động ủy thác của các tổ chức đoàn thể đã có hàng trăm hộ hội viên được vay vốn, đầu tư cho sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ toàn xã hơn 32 tỷ đồng. Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, sử dụng giống mới năng suất, chất lượng vào sản xuất được đẩy mạnh. Hiện nay, trên địa bàn đã xây dựng thành công mô hình trồng hơn 11 ha cây ăn quả chất lượng cao; trong đó có 8 ha bưởi da xanh ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Bên cạnh đó, thương mại và dịch vụ nông thôn được chú trọng phát triển, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trên địa bàn hiện có 2 HTX và 367 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ. Hoạt động thương mại ở địa phương chủ yếu phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, xây dựng và tiêu dùng của nhân dân.

                 

Kinh tế phát triển, nhân dân có điều kiện đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và huy động xã hội hóa để triển khai phù hợp với điều kiện của xã. Năm 2017, xã Sốp Cộp được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, trên địa bàn xã có 15 tuyến đường được đổ bê tông, với tổng chiều dài 3,8 km; 100% bản có nhà văn hóa, 100% hộ dân được xem truyền hình và được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xã đang triển khai xây dựng bản Hua Mường và bản Sốp Cộp hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

                 

Nhờ lãnh đạo phát triển kinh tế đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; hệ thống chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự địa phương được giữ vững; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 4%. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Sốp Cộp được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đây là tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, phấn đấu xây dựng xã Sốp Cộp trở thành thị trấn vào năm 2022.

 

Tìm kiếm theo ngày