Đảng bộ xã Nà Bó tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Đến xã Nà Bó (Mai Sơn) vào những ngày này, ai cũng nhận thấy sự đổi thay từ kết cấu hạ tầng nông thôn, với nhiều tuyến đường được bê tông hóa; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây mới và nâng cấp; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


 

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân tiểu khu 7, xã Nà Bó.

 

Năm 2020, xã Nà Bó đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12 tới. Đồng chí Mùa A Pó, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Nà Bó mới đạt 1 tiêu chí về quy hoạch. Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, dịch vụ phát triển chậm... Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã, phân công các thành viên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ tham quan, học tập các xã đã cán đích nông thôn mới để có những điều chỉnh thực hiện các tiêu chí phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM. 


Xã đã phát huy được vai trò chủ động của người dân, để họ tự giác tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường và các tiêu chí khác mà không cần hỗ trợ vốn đầu tư của Nhà nước. Những năm qua, xã đã huy động được gần 44 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng, hiến hàng nghìn m² đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, vật liệu để bê tông hóa đường ngõ bản, đường nội đồng và xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đời sống và sản xuất. Hiện, 100% đường xã và đường từ xã đến trung tâm huyện được cứng hóa; trên 50% đường nội bản, tiểu khu, liên bản được cứng hóa; trên 50,7% đường ngõ sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống kênh mương được xây dựng kiên cố, đáp ứng tưới tiêu cho 92% diện tích đất nông nghiệp của xã; xây dựng 8 nhà văn hóa xã, bản, tiểu khu và 11 bộ thiết chế văn hóa bản, tiểu khu; xóa 96 nhà tạm, nhà dột nát...


Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã xác định tiêu chí môi trường và nâng cao thu nhập là những tiêu chí quan trọng. Theo đó, xã đã ban hành kế hoạch ngày về cơ sở (thứ 7 hàng tuần) để giúp nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong năm 2020, đã huy động trên 1.200 ngày công giúp các hộ dân làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, vệ sinh đường ngõ bản; phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La, Chi nhánh huyện Mai Sơn thu gom rác thải tại các bản dọc tỉnh lộ 110 theo hình thức xã hội hóa, các bản còn lại hướng dẫn các hộ dân đào hố rác để xử lý tại chỗ; vận động nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn... Về tiêu chí thu nhập, Đảng ủy xã lãnh đạo UBND xã và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất theo lợi thế cây chủ lực của xã như: Mô hình liên kết sản xuất mía nguyên liệu giữa Công ty cổ phần mía đường Sơn La với các hộ dân; triển khai có hiệu quả các mô hình nuôi lợn thịt tại tiểu khu 8, bản Pát Ca; mô hình trồng lúa theo kỹ thuật SRI tại bản Đông Sàn; mô hình trồng cây ăn quả tại tiểu khu khu 7, tiểu khu Thành Công... Ước thu nhập bình quân năm 2020 ở xã đạt 36 triệu đồng/người.


Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cùng sự vào cuộc của hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới xã Nà Bó đã về đích đúng tiến độ.

Tìm kiếm theo ngày