Đảng bộ thị trấn Sông Mã chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Đảng bộ thị trấn Sông Mã hiện có 596 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Sông Mã trao đổi công tác xây dựng Đảng với các đảng viên Chi bộ tổ dân phố 4.

 

Đồng chí Lê Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Cùng với quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì thực hiện sinh hoạt chính trị dưới cờ và ghi danh “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2021, mỗi cán bộ đều xây dựng bản cam kết học tập và làm theo Bác. Đảng ủy thị trấn lựa chọn việc phối hợp với các cơ quan đơn vị giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn, như vườn hoa cây xanh dọc bờ kè sông Mã, nhà văn hóa làm khâu đột phá và dự kiến hoàn thành trong tháng 11.


Đảng ủy thị trấn Sông Mã luôn lãnh đạo các chi bộ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Từ đầu năm đến nay, cử 18 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác Đảng, nghiệp vụ công tác hội, đoàn thể; cử 11 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 5 đồng chí tham gia tập huấn bồi dưỡng cấp ủy cơ sở...


Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, rà soát, kiện toàn, giới thiệu ứng cử. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền... Chỉ đạo tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp; tiếp và đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân.


Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể.


Chi bộ tổ dân phố 4 hiện có 101 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị của quần chúng nhân dân. Đồng chí Lò Văn Chính, Bí thư chi bộ, cho biết: Trong các kỳ sinh hoạt, chi bộ luôn bám sát vào thực tế, nêu những vấn đề được đảng viên quan tâm, tạo sự thống nhất, đoàn kết cao trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, nhờ đó, không để phát sinh tiêu cực.


Trong công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ để cùng với các chi ủy, chi bộ rà soát quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã có 6 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, đề nghị chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị, có 5 hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo tăng cường quản lý đảng viên. Chú trọng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021.


Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng bộ thị trấn Sông Mã đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong  phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày