Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (2 và 3/6), Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có 148 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng lãng phí, dân vận và thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 đảng viên mới. Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đảng viên thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của ngành, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, đã tổ chức 65 buổi biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị; xây dựng 200 chương trình nghệ thuật; phục dựng 8 lễ hội truyền thống; sáng tác 20 kịch bản truyền thông. Đến nay, toàn tỉnh có 3.300 đội văn nghệ quần chúng; 2.509 bản, tiểu khu, 195 xã có nhà văn hóa; 441 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 3.359  cộng tác viên dân số và gia đình; 28% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 23% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn thể thao...

 

 

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu: 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của ngành; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng và cam kết thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nạp 30 đảng viên mới trở lên; 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý và công nhận đạt chuẩn về văn hoá…

 

 

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội.

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Tại phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày