Đảng bộ Mường Khoa chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Khoa (Bắc Yên) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất, thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 

Người dân bản Pót, xã Mường Khoa (Bắc Yên) lai ghép giống xoài cho năng suất, chất lượng cao.

 

Đồng chí Lừ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa, cho biết: Đảng bộ có 13 chi bộ bản, trường học, trạm y tế và công an xã. Hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị ngay từ cơ sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII... tạo chuyển biến về tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhân dân.


Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ chỉ đạo chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; hỗ trợ nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng của xã ngày càng được đầu tư xây dựng. Nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 39 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn gần 6% (theo chuẩn đa chiều)... Năm 2018, Mường Khoa đã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đang thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.


Cùng với đó, Đảng bộ chú trọng công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo hướng tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thường xuyên rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt nhằm đảm bảo tính kế thừa trong công tác cán bộ. Việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn cán bộ trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, đúng người, đúng vị trí, tạo sự đồng thuận, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận. Nhờ đó, 100% số cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, 100% số cán bộ chủ chốt có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 100% số bí thư, phó bí thư các chi bộ đều qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền.


Trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ để cùng với các chi ủy, chi bộ chủ động rà soát quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 7 đảng viên, nâng tổng số lên 379 đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra chuyên đề, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ khi manh nha phát sinh tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.


Chi bộ bản Pót có 23 đảng viên, nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí Lừ Văn Đức, Bí thư Chi bộ, cho biết: Chi bộ luôn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu và phát hiện nhân tố để xem xét bồi dưỡng phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực vận động người dân khai thác thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là trồng cỏ, chăn nuôi bò nhốt chuồng, trồng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.


Với những giải pháp thực hiện đồng bộ, Đảng bộ xã Mường Khoa 4 năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Tìm kiếm theo ngày