Đảng bộ huyện Vân Hồ tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

Cùng với các đảng bộ trong tỉnh, Đảng bộ huyện Vân Hồ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Tính đến ngày 24/2/2020, toàn huyện có 151/195 chi bộ trực thuộc 18 đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội.Chi bộ Ban Tổ chức huyện ủy Vân Hồ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2023.


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện ủy Vân Hồ đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ thị của cấp trên về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư huyện ủy Vân Hồ, cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Đối với các đảng ủy cơ sở không thành lập tiểu ban nhân sự mà do Ban Thường vụ đảng ủy trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự. Huyện ủy còn thành lập các tổ công tác, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, Tiểu ban văn kiện đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa I trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành huyện ủy từ tháng 10/2019 để thảo luận, đóng góp ý kiến và đến tháng 2/2020 đã qua 4 lần thảo luận, đóng góp ý kiến với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ lão thành, hưu trí cư trú tại địa bàn huyện và một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Theo kế hoạch, trong quý I, toàn bộ các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tiến hành xong đại hội; các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội bắt đầu từ tháng 3/2020. Ban Thường vụ huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Vân Hồ và Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên tổ chức đại hội điểm; lựa chọn Đảng bộ xã Chiềng Yên, Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ cơ quan khối chính quyền huyện để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội, thời gian này, Đảng bộ huyện Vân Hồ đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xác minh thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy từ huyện tới cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, công tác hậu cần, đảm bảo các điều kiện phục vụ đại hội diễn ra thành công.


Đảng bộ xã Vân Hồ được Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Hồ chọn tổ chức đại hội điểm. Đến thời điểm này, Đảng bộ đã chuẩn bị xong dự thảo văn kiện đại hội. Đồng chí Vàng A Sứ, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy xã Vân Hồ, cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng/người/năm, tăng 13,5 triệu đồng so với năm 2015; kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,22%, giảm 4,2% so với đầu nhiệm kỳ... Về nhân sự cấp ủy khóa mới, Đảng ủy đã lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín trình Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt. Các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết đang được xã tích cực triển khai, dự kiến, Đại hội Đảng bộ xã sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 tới.


Bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp huyện Vân Hồ đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Cấp huyện chọn công trình trụ sở làm việc xã Vân Hồ; đối với cấp xã, mỗi xã chọn từ 1 - 2 công trình tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đến nay, các công trình đã hoàn thành, tạo điểm nhấn về hạ tầng cơ sở.


Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện Vân Hồ sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng huyện Vân Hồ ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày