Đảm bảo xây dựng nông thôn mới Quỳnh Nhai thực chất, hiệu quả

Ngày 14 tháng 09 năm 2021

Ngày 14/9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn NTM vào năm 2025 đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả xây dựng NTM 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

                                 


Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.


Triển khai chương trình xây dựng NTM, huyện Quỳnh Nhai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 9 tháng qua, huyện đã huy động hơn 36,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất. Đến nay, huyện đạt 165 tiêu chí, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; có 6 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt từ 8-14 tiêu chí… Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” gắn với phát triển các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế; phát động toàn dân tham gia phong trào xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp và an toàn; tập trung chỉ đạo xã Mường Giôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tháng 12/2021.

           


Lãnh đạo huyện ủy Quỳnh Nhai báo cáo công tác xây dựng NTM trên địa bàn.

Các đại biểu tập trung thảo luận về việc thành lập tổ công tác thực hiện các tiêu chí NTM; kêu gọi thu hút đầu tư; công tác lập quy hoạch vùng liên huyện; quy hoạch khu du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch Quốc gia; bố trí kinh phí để Quỳnh Nhai thực hiện xây dựng NTM theo đúng kế hoạch...

           

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn huyện Quỳnh Nhai thực hiện các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ; Tổ công tác của Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác, nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Huyện ủy Quỳnh Nhai cần tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo xây dựng NTM Quỳnh Nhai thực chất, hiệu quả; thường xuyên phối hợp với các thành viên, sở, ban, ngành giải quyết các vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày