Đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân xã Chiềng Khoa

Xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Tháng 5/2020, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân trong xã.

 

Cán bộ kỹ thuật vận hành Trạm cấp nước Chiềng Khoa (Vân Hồ).

 

Công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn gần 9 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 250 triệu đồng. Công trình có công suất thiết kế 300m³/ngày, đêm, chất lượng nước sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế. Công trình đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho các hộ dân ở 3 bản: Tin Tốc, Nà Chá, Chiềng Khoa, người dân không còn chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hay phải sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh vào mùa mưa.

 

Chị Vì Hải Yến, Trạm phó Trạm y tế xã Chiềng Khoa, cho biết: Khi chưa có hệ thống nước sạch về xã, chất lượng nước không đảm bảo phục vụ việc khám, chữa bệnh. Bây giờ, Trạm y tế đã có nước hợp vệ sinh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và nước sinh hoạt cho bệnh nhân. Còn chị Lò Thị Bói, bản Mường Khoa, chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi dùng nước giếng, nhưng vào mùa mưa nước bị đục, mùa khô thì nước giếng cạn, không đủ nước sinh hoạt cho gia đình. Nay được sử dụng nguồn nước sạch, đạt tiêu chuẩn, đảm bảo sức khỏe, tôi rất yên tâm.

 

Điều đáng ghi nhận là người dân ở 3 bản của xã Chiềng Khoa nhận thức rất rõ tầm quan trọng của nước sạch trong cuộc sống, vì vậy luôn có ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn nước. Ông Ngần Văn Ngợ, Trưởng bản Tin Tốc, thông tin: Công trình đưa vào sửa dụng đã cung cấp nước sạch cho gần 180 hộ trong bản, để bảo vệ khu đầu nguồn nước được người dân trong bản tích cực tham gia và thống nhất đưa vào hương ước, quy ước của bản để cùng thực hiện. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đã nâng cao ý thức cao việc thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, không vứt bừa bãi trên nương, tránh làm ảnh hưởng đến nguồn nước. 

 

Để quản lý, vận hành công trình cấp nước hiệu quả, công nhân của Trạm thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước, kịp thời phát hiện sự cố hư hỏng, tránh thất thoát nước; việc bảo dưỡng, theo dõi, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn nước về các hộ được triển khai định kỳ. Bên cạnh đó, Trạm còn phối hợp với chính quyền xã, Ban quản lý các bản tích cực tuyên truyền, vận động bà con sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. Ngoài ra, UBND xã Chiềng Khoa đã gắn việc bảo vệ công trình với thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới...

 

Sau một thời gian đi vào hoạt động, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Chiềng Khoa đã đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh cho khu hành chính của xã và 676 hộ của 3 bản Tin Tốc, Nà Chá, Chiềng Khoa được dùng nước sạch. Hiện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với xã Chiềng Khoa đang tiến hành lắp bổ sung đường ống dẫn nước cho 40 hộ còn lại trong vùng dự án, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày