Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sáng ngày 21/9.

 

 

Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

 

Để đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Y tế thành lập các tổ trực y tế, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay tại địa điểm diễn ra các hoạt động của Đại hội, các điểm đón đại biểu; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu; phun khử trùng môi trường khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh trước và sau kết thúc Đại hội… Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm kiếm theo ngày