Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 với người nước ngoài và công dân nhập cảnh

Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Tình hình an ninh trật tự liên quan đến người nước ngoài (NNN) nhập cảnh Việt Nam; công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

           


Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) kiểm soát người và phương tiên đi qua khu vực biên giới.


Đấu tranh, ngăn chặn, giữ vững kết quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, từ đầu năm  đến nay, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 39 vụ, 71 đối tượng xuất cảnh trái phép, nhập cảnh trái phép; trong đó 37 vụ, 64 đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Việt Nam-Lào vào địa bàn Sơn La. Ngoài ra, đáng chú ý đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tổ chức cho NNN nhập cảnh Việt Nam trái pháp luật.


Nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động nhập cảnh trái phép, truy tìm, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn chỉ đạo rõ các sở, ngành, cơ quan báo chí tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến, quán triệt các chính sách, pháp luật, quy định liên quan đến NNN trên địa bàn, có phương án quản lý giám sát đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương đối với lao động NNN nhập cảnh; công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép (cách ly, giám sát sau thời gian cách ly). Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Đồng thời, các lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp NNN hoạt động trái phép; triển khai thực hiện có hiệu quả việc tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú chủ động phát hiện, xử lý kịp thời NNN nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn tỉnh; 2 lực lượng tăng cường phối hợp, trao đối thông tin liên quan về NNN, người Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua khu vực biên giới; rà soát, truy tìm, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép (cả NNN và người Việt Nam), tổ chức làm rõ dấu hiệu NNN và công dân tại Việt Nam giúp đỡ đối tượng NNN nhập cảnh trái phép sinh sống, làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấy lùi các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.


Lê Anh

Tìm kiếm theo ngày