Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch

Trong những năm gần đây, do hoạt động sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi, phế thải từ hoạt động trồng trọt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác sinh hoạt… tại đầu nguồn nước diễn biến ngày càng phức tạp, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường và nguồn cấp nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.


Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Để bảo đảm nguồn nước sạch, trước hết các cấp, các ngành, địa phương tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ. Đồng thời, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đối với công tác nước sạch và vệ sinh môi trường; có hành động tích cực, hiệu quả để bảo vệ nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào thường xuyên, sâu, rộng trong toàn tỉnh.Công nhân Trạm cấp nước xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) vận hành máy bơm nước sinh hoạt.

Ảnh: PV

           

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch vệ sinh môi trường; phổ biến các chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình; thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn.

           

UBND cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

           

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước sinh hoạt thuộc tất cả các chương trình, dự án, hoàn thành đúng thời thời gian, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư. Nghiên cứu xây dựng bù giá nước sạch cho các công trình nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật. Các đơn vị cung cấp nước tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của công trình để kịp thời sửa chữa các hư hỏng đảm bảo việc cấp nước thường xuyên, liên tục cho nhân dân, đảm bảo công trình an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới. Củng cố, kiện toàn các ban quản lý công trình cấp nước sinh hoạt đã có, thành lập ngay các ban quản lý công trình ở những nơi đã có công trình, nhưng chưa có ban quản lý. Xây dựng bổ sung quy chế hoạt động, nội quy bảo vệ và sử dụng công trình, để quản lý khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt.

           

Cấp ủy, chính quyền quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ chính sách, các hộ nghèo, cô đơn, tàn tật có cơ hội được tiếp cận với nước sạch nhiều hơn nữa. Đồng thời, tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trạm y tế, trường học, chợ, bến xe, nơi công cộng. Vận động đông đảo các gia đình làng, bản, cụm dân cư, làm vệ sinh đường làng ngõ, xóm; vận động các hộ chăn nuôi nhiều gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm việc xả rác thải xuống nguồn nước suối, khe, kênh mương, hồ ao, mó nước và có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này. Tiếp tục làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng để bảo vệ nguồn nước và môi trường sống.

Tìm kiếm theo ngày