Đại hội khuyến học huyện Mai Sơn lần thứ V

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Ngày 19/10, Hội Khuyến học huyện Mai Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Đại hội có 42 đại biểu đại diện hội viên trong toàn huyện.Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể.


Hội Khuyến học Mai Sơn hiện có 22 Hội Khuyến học xã, thị trấn và 399 chi hội (ban) khuyến học bản, tiểu khu và doanh nghiệp, với hơn 31.600 hội viên. 5 năm qua, có hơn 27.400 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 65 dòng hộ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 95 bản, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 61 trường học đạt danh hiệu “Trường học học tập”; 20 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 10/22 xã đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã. 


Hội Khuyến học các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng góp xây dựng qũy khuyến học, khuyến tài 500 triệu đồng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong triển khai các mô hình học tập; tặng 20.000 phần quà cho học sinh khó khăn, đạt thành tích cao. Hội Khuyến học huyện đã tiếp nhận và phối hợp chuyển trao hàng trăm suất học bổng cho các đối tượng là học sinh ngoan, nghèo, hiếu học như: Học bổng Mai vàng, học bổng Phú Mỹ Hưng, học bổng Lá xanh, phần thưởng của Tập đoàn bảo hiểm Prudential, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettell…


Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học Mai Sơn đã đề ra các mục tiêu phấn đấu: Giữ vững 100% bản, tiểu khu có tổ chức hội; 80% trở lên cơ quan, đơn vị thuộc huyện có tổ chức hội (Ban khuyến học); 100% các đơn vị trường học; 40% trở lên các doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn huyện có tổ chức Hội Khuyến học. Đến năm 2026, phấn đấu số hội viên toàn huyện đạt 35% trở lên so với dân số toàn huyện; 85% trở lên số hộ gia đình hội viên đạt gia đình học tập; 98% trở lên dòng họ đạt dòng họ học tập so với đăng ký; 85% trở lên bản, tiểu khu đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”; 100% cơ quan, đơn vị danh danh hiệu “Đơn vị học tập” so với đăng ký; 87% trở lên xã, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã...Lãnh đạo huyện Mai Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể


Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 1 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen và Bằng công nhận gia đình học tập cho 35 tập thể và cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày