Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Ngày 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố và các hội viên thuộc Hội.Đại hội Hội Khoa học lịch sử tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Nhiệm kỳ 2013-2018, hoạt động nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và tổ chức hội thảo khoa học được Hội đặc biệt quan tâm. Hội đã phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc Hội thảo quan trọng, như: Hội thảo “Bác Hồ với Sơn La”. Đóng góp ý kiến với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”; Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh. Tham mưu với tỉnh tổ chức Hội thảo tuyên truyền kỷ niệm “120 năm thành lập tỉnh Sơn La”; Hội thảo di tích “Ngã ba Cò Nòi - Tầm vóc và giá trị lịch sử ”. Bên cạnh đó, Hội đã chủ trì nghiên cứu các đề tài: “40 năm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2009”, “Sơn La sau 50 năm Bác Hồ về thăm 1959-2009”, “60 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Bang (1948-2008)”, “Sơn La trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952”, “Các khu du kích của tỉnh Sơn La trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”…; tham gia tư vấn bảo vệ, tôn tạo và giữ gìn di tích lịch sử văn hóa của địa phương; tổ chức biên soạn, hội thảo về lịch sử các ngành, đoàn thể, các huyện và các xã trong tỉnh...


Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội tiếp tục tham gia nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử chuyên đề; nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề, sự kiện lịch sử và truyền thống lịch sử - văn hóa của nhân dân các dân tộc; tư vấn, phản biện và thẩm định đề tài khoa học lịch sử cho các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội; phổ biến kiến thức khoa học lịch sử trong nhân dân … 


Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Mai Thu Hương biểu dương những thành tích của Hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, phát hành những ấn phẩm lịch sử có giá trị khoa học; tăng cường tuyên truyền, phố biến kiến thức và quảng bá giá trị lịch sử; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện, tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách liên quan đến lịch sử; có kế hoạch hợp tác với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam để chia sẻ, học tập kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử…

 


Ban Chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

 

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Vương Ngọc Oanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

 


Các tập thể nhận Bằng khen của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

 

Nhân dịp này, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” cho 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích nhiệm kỳ 2013-2018.

Tìm kiếm theo ngày