Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

Ngày 04 tháng 12 năm 2021

Ngày 4/12, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026.Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội


Trong 5 năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chủ trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng ổn định và phát triển; tổng doanh thu đạt gần 752 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 55 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 7,1 triệu đồng/người/tháng...Các cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.


Nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm, 100% người lao động trong doanh nghiệp có việc làm, mức thu nhập bình quân từ 7,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Công tác phát triển dịch vụ trong nhiệm kỳ phấn đấu tăng từ 15-25% tổng số doanh thu kế hoạch sản xuất của toàn Công ty…


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Hậu biểu dương, ghi nhận những kết quả đã được của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo dựng được nhiều mô hình mới trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, xây dựng các khu đô thị trong tỉnh sáng, xanh, sạch, đẹp.Đồng chí Đặng Ngọc Hậu trao Quyết định của UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La.Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.


Đại hội đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc cử lại ông Nguyễn Xuân Minh làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát.

Tìm kiếm theo ngày