Đại hội Đảng bộ Viễn thông Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Đảng bộ Viễn thông Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Đại biểu dự Đại hội.

 

Đảng bộ Viễn thông Sơn La có 12 chi bộ với 102 đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, đảng viên, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao hằng năm. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động Vinaphone. Công tác xây dựng Đảng không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 28 đảng viên…

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Viễn thông, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,đảng viên trong đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu 100% các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 20% trở lên số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 15 đảng viên trở lên.  

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông khóa IV đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày