Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Ngày 26/3, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện Tổ công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

 

Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Thanh tra tỉnh có 35 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai và hoàn thành 105 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; phát hiện sai phạm về kinh tế 49,115 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 29,097 tỷ đồng, kiến nghị khác 20,018 tỷ đồng; tiếp 59 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 343 đơn, xác minh giải quyết 19 đơn theo thẩm quyền; thực hiện 18 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện; lãnh đạo thực hiện 30 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát Nghị quyết và nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 4 đảng viên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 3 đảng viên trở lên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động hiệu quả...

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội IX Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đo thân nhiệt đại biểu tham dự Đại hội.

 

Do Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc theo quy định của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự Đại hội.

Tìm kiếm theo ngày