Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Trong 2 ngày (20 và 21/5) Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đảng bộ Sở TN&MT có 77 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở đạt 95,7%; đối với đất sản xuất nông nghiệp đạt 89,1% so với tổng số hộ cần cấp giấy chứng nhận. Tham mưu cho UBND tỉnh cấp 67 giấy phép hoạt động khoáng sản; ban hành 66 quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; cấp 119 giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước; kiểm tra tạm dừng 9 giấy phép khai thác khoáng sản do vi phạm các quy định của pháp luật. Tổ chức 234 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.056 tổ chức và 69 cá nhân về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TN&MT; qua kiểm tra, thanh tra đã ban hành 78 quyết định xử phạt hành chính, với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; tổ chức đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 31 đảng viên; tinh giản 17 đầu mối; giảm 17 biên chế, 7 lãnh đạo quản lý...

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở TN&MT tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN&MT; phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng kết nạp từ 20 đảng viên trở lên...

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Việt Anh - Trường Sơn

Tìm kiếm theo ngày