Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18 tháng 05 năm 2020

Trong 2 ngày (17-18/5), Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh uỷ; đại diện tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ.

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội

 

Đảng bộ Sở Tài chính hiện có 47 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành 52 nghị quyết về cơ chế, chính sách; trong đó chủ trì xây dựng 38 nghị quyết đảm bảo chất lượng hiệu quả phù hợp với thực tiễn của địa phương và khả năng cân đối của ngân sách; chủ động phối hợp với ngành Thuế, triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, từng bước nâng cao chất lượng quản lý ngân sách; giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 76.590 tỷ đồng, bình quân đạt 15.318 tỷ/năm, tăng 5%/năm; thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tham mưu có hiệu quả các giải pháp bình ổn, kiểm soát giá cả thị trường; phối hợp triển khai phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, toàn diện trên tất cả các mặt; việc phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 12 đảng viên.

 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu thu từ 10-12%; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm tối thiểu 30% thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định hiện nay; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 5 đảng viên mới trở lên, 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng chính thức…

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; bầu uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khoá XXXIII. Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyến đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày