Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20 tháng 05 năm 2020

Ngày 20/5, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Sở Công thương hiện có 41 đảng viên, sinh hoạt tại 2 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Công thương đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra; tham mưu cho tỉnh về quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp - thương mại; kế hoạch đầu tư công lĩnh vực công thương, thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng... Góp phần, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 đạt 7.780 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,25%/năm, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 16 mặt hàng nông sản của tỉnh được xuất khẩu sang thị trường 12 nước; nông sản của tỉnh được kết nối vào chuỗi phân phối các siêu thị lớn trong nước; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 ước đạt hơn 536 triệu USD… Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu cho Đảng 10 quần chúng ưu tú; đã kết nạp 9 đảng viên…

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công thương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Công Thương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công thương giao; hằng năm đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; kết nạp từ 3 đảng viên trở lên…

 

 

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp tiêu biểu tại Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công thương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công thương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công thương khóa XXIII đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày