Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Ngày 4/6, Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; cùng 80 đảng viên của 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.Các đại biểu trao đổi tại Đại hội


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Sơn La luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ lần thứ II đề ra. Tập trung chăm bón diện tích cây cao su và triển khai việc thu hoạch mủ cao su và chế biến. Từ tháng 7/2016, trên 146 ha cao su đầu tiên cho thu hoạch mủ, đến nay tổng diện tích cao su cho thu hoạch của Công ty đạt trên 3.920 ha; chất lượng mủ tốt được khách hàng đánh giá cao. Nhà máy chế biến mủ cao su 28/10 Sơn La đã đi vào hoạt động, đảm bảo sản xuất mủ cao su trên địa bàn, tính đến tháng 4/2020, đã nhập mủ đông gần 3.000 tấn, quy khô 1.792 tấn, chế biến trên 1.150 tấn…


Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Sơn La tiếp tục phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động. Phấn đấu đến năm 2025, đưa 5.879 ha vào khai thác; sản lượng đạt 7.348 tấn; tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt từ 120 - 150 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động bình quân trong 5 năm tăng từ 5-7% so với nhiệm kỳ 2015-2020; đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy sản xuất... Phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị đạt tiêu chí vững mạnh, toàn diện.Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Sơn La khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su lần thứ IX; dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Sơn La khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, đã bầu Ban Thường vụ; bầu Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày