Đại hội Chi bộ Liên minh HTX tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại hội Chi bộ Liên minh HTX lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Chi bộ Liên minh HTX hiện có 9 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, đề xuất với tỉnh nhiều giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX, các giải pháp phát triển các thành viên; tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX trong tỉnh, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Trong 5 năm, đã tổ chức 35 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý các HTX, liên minh HTX trên địa bàn; tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh để hỗ trợ 37 lượt HTX vay vốn, với số tiền 9,6 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 623 HTX, tăng 3,5 lần so với năm 2015; 5 liên minh HTX, trong đó nhiều HTX hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho các thành viên, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng được chú trọng. Qua phân loại hàng năm, Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; tham mưu thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn toàn tỉnh…

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên minh HTX, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng các đồng chí cấp ủy Chi bộ Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ Liên minh HTX, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Việt Anh - Huyền Trăng

Tìm kiếm theo ngày