Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần ĐTXD Nam Thành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Chi bộ Công ty cổ phần ĐTXD Nam Thành đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Lãnh đạo Thành phố chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần ĐTXD Nam Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Thành là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, có 12 đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tập trung đổi mới quản trị doanh nghiệp, mở rộng kinh doanh; thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hằng năm đều được công nhận là đơn vị văn hóa, đơn vị không có ma túy. Công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp được quan tâm, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân, phổ biến các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh, các chế độ, quyền lợi của người lao động; tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo đúng Điều lệ Đảng; trong nhiệm kỳ, kết nạp được 2 quần chúng ưu tú vào Đảng; có 4 năm Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 1 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững đơn vị không có ma túy; hằng năm, Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 2 đảng viên…

 

 

Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần ĐTXD Nam Thành lần thứ IV.

 

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày