Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25 tháng 05 năm 2020

Ngày 25/5, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.


 

Đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy có 28 đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã bám sát các chương trình, chủ động giúp Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành quyết định, kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tham mưu thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức và cán bộ, đảng viên. Giải quyết tốt các vấn đề đơn thư tố cáo, kiến nghị; tham mưu giải quyết các nội dung sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kiểm tra, xem xét, xử lý vi phạm kịp thời, tạo sự ổn định trong các tổ chức Đảng có đối tượng được kiểm tra; giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm xã hội quan tâm và phục vụ đắc lực cho các cấp ủy trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giám sát và nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên khác, góp phần quan trọng phòng ngừa sai phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được kiểm tra.

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy phấn đấu 100% cán bộ, công chức được xếp loại hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ, không có đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật…

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ gồm 5 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày