Công việc nhà nông tháng 9

Ngày 02 tháng 09 năm 2019


1. Trồng trọt: Thu hoạch lúa mùa sớm; làm đất vụ đông trên chân ruộng 1 vụ. Trồng rau vụ thu - đông: Cải bắp, su hào, cải củ, đậu cô ve, đậu đũa... Chăm sóc cà phê cuối vụ để tăng tỷ lệ quả chắc và chín, thu hái cà phê chín sớm, chăm sóc chè sau thu hái. Tiếp tục chăm sóc lúa mùa và cây trồng vụ thu, cây công nghiệp, cây ăn quả mới trồng. Tiếp tục thu hoạch ngô và các cây trồng khác trên nương. Chú trọng các biện pháp bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Cưa đốn để cải tạo vườn cây hồng giòn, xoài, nhãn, cam, bưởi sau khi thu hoạch quả. Phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa; bệnh thán thư, mọt đục quả cà phê...


2. Chăn nuôi: Triển khai kế hoạch tiêm phòng đại trà vụ thu - đông; tiêm phòng bệnh dại cho chó nuôi. Ủ chua thức ăn xanh, phơi khô cỏ, thu gom rơm, rạ để dự trữ cho trâu, bò qua vụ đông. Tận thu phụ phẩm nông nghiệp: thân cây ngô, đậu đỗ, khoai lang, lạc làm thức ăn cho đàn gia súc. Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm; theo dõi phát hiện bò cái động dục cho phối giống; thiến trâu, bò đực không đủ tiêu chuẩn làm giống. Thay ong chúa đợt 2, khai thác phấn chính vụ, loại bớt cầu già, xấu, phòng bệnh ong trưởng thành và bệnh thối ấu trùng.


3. Thuỷ sản: Quan tâm phòng trị bệnh cho các đối tượng nuôi thủy sản. Tiếp tục chăm sóc các đối tượng nuôi trong ao, hồ, ruộng. Triển khai nuôi cá lồng. Tuyển chọn cá bố mẹ: Trắm, trôi, mè, chép đưa vào nuôi vỗ. Thu tỉa, thả bù các loại cá và các thuỷ đặc sản trong ao hồ. San cá hương ương thành cá giống lưu cho năm sau.


4. Lâm nghiệp: Thu hoạch hạt sơn tra. Chăm sóc rừng trồng lần 1 (năm thứ nhất). Kiểm tra sâu róm hại thông. Chăm sóc, bảo vệ rừng; nghiệm thu cơ sở lần 2 đối với rừng trồng; thu hái vật liệu giống đối với cây giổi; chuẩn bị cơ sở vật chất gieo ươm cây giống cho mùa vụ tiếp theo (mặt bằng, đất, túi bầu, phân bón,...); tiếp tục khai thác lâm sản theo chỉ tiêu được cấp trong năm.


5. Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp nước sinh hoạt: Chủ động nước tưới cho vụ mùa. Chủ động đóng cống tích nước các hồ chứa và ao hồ. Khắc phục hậu quả do thiên tai và mưa lũ gây ra. Đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị tốt các điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác các công trình cấp nước.

Vân Anh

(Trung tâm Khuyến nông tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày