Công việc nhà nông tháng 8

Ngày 01 tháng 08 năm 2019

1. Trồng trọt: Chăm sóc lúa mùa và các cây trồng vụ hè thu, kết thúc cấy lúa mùa muộn trước (5/8); kết thúc gieo trồng ngô vụ thu (15/8) và đậu đỗ, lạc (30/8). Chăm sóc, thu hái, chế biến chè; kết thúc trồng mới chè. Thu hoạch ngô vụ xuân hè; chăm sóc, phòng trừ bệnh cho mía. Tiếp tục thu hoạch nhãn và vệ sinh vườn cây ăn quả sau thu hoạch. Kết thúc trồng mới cà phê, cây ăn quả. Trồng cà chua sớm, đậu xanh vụ thu đông, trồng rau cải các loại, củ cải, dưa chuột, đậu đũa, su hào, bắp cải, súp lơ sớm. Phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa; sâu đục quả đậu tương; rệp sáp hại cà phê, mọt đục quả cà phê; rệp hại mía, rầy xanh hại chè; bệnh gỉ sắt hại ngô; bệnh chổi rồng hại sắn.


2. Chăn nuôi: Tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm; chú ý phát hiện động dục và phối giống cho đàn trâu, bò cái sinh sản; thiến loại thải những con không đủ tiêu chuẩn. Rà soát, tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm mới nhập đàn, mới sinh, gia súc chưa được tiêm phòng vụ chính. Ủ chua thân, lá ngô, cỏ VA06, cỏ voi và phơi khô dự trữ. Tiếp tục trồng và chăm sóc vườn cỏ để chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho trâu, bò vào vụ đông. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư khai thác phấn hoa chính vụ, xây dựng kế hoạch bảo vệ đàn ong giống.


3. Thủy sản: Bảo vệ ao, hồ, ruộng nuôi, tu sửa lồng nuôi. Tiếp tục chăm sóc các đối tượng nuôi thủy sản trong ao, hồ, ruộng. Cho cá chép, cá rô phi đẻ vụ thu. Chuẩn bị ao ương để san cá hương ương thành cá giống lưu cho năm sau. Tuyển chọn cá bố mẹ: Cá trắm cỏ, trôi, mè, chép đưa vào nuôi vỗ.


* Lưu ý: Kiểm tra, bảo vệ tốt ao hồ, cơ sở vật chất trong ao nuôi thủy sản, thường xuyên trực ao hồ đề phòng lũ lụt.


4. Lâm nghiệp: Chăm sóc rừng trồng lần hai (đối với rừng trồng năm thứ 2, 3) và chăm sóc lần 1 (đối với rừng trồng năm thứ 4). Phát hiện và phòng trừ sâu róm hại thông. Kết thúc mùa vụ trồng rừng.


5. Thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp nước sinh hoạt: Tiếp tục kiểm tra các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt. Chủ động cấp nước tưới cho vụ mùa. Tập trung phòng chống lũ và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Lập kế hoạch xây dựng công trình cấp nước cho năm sau q

(TH)

Vân Anh (Trung tâm Khuyến nông tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày