Công việc nhà nông tháng 6

Ngày 04 tháng 06 năm 2019Người dân bản Bẹ, xã Tà Xùa (Bắc Yên) thu hái chè cổ thụ.

Ảnh: Phạm Đức.


1. Trồng trọt: Thu hoạch lúa xuân sớm; làm đất phục vụ sản xuất vụ mùa; gieo mạ mùa sớm, cấy chân ruộng 1 vụ. Thu hoạch chè và chăm sóc, bón phân sau các đợt hái; tiếp tục trồng mới chè giâm cành. Tiếp tục trồng cà phê; chăm sóc, bón phân cho cà phê, vun cao mía. Chăm sóc cây trên nương, trồng xong bông lai VN20, VN15. Thu hoạch xoài, vải. Trồng hành hoa, đậu xanh, rau muống vụ hè thu, trồng củ đậu, mướp đắng, rau cải trái vụ. Phòng chống ngập lụt, hướng dẫn các biện pháp khắc phục sản xuất khi bị thiên tai, bảo vệ cây trồng nông nghiệp. Phòng trừ bệnh hại cây trồng: Phòng trừ sâu năn trên mạ mùa và lúa mùa sớm; phòng trừ bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn hại lúa xuân...; bệnh than, sâu đục thân hại mía; bệnh chổi rồng hại sắn; bọ xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi hại chè; sâu xám hại ngô.


2. Chăn nuôi: Chăm sóc và thu hoạch cỏ trồng; thu gom, bảo quản rơm làm thức ăn cho trâu bò trong mùa mưa bão. Tiếp tục phòng chống các bệnh mùa hè cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường giám sát, phòng chống các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiêm phòng bổ sung các loại vắcxin phòng chống các bệnh mùa hè cho gia súc, gia cầm. Chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm, chú trọng đàn trâu, bò sinh sản, trâu bò cày kéo. Bổ sung thức ăn tinh, thô xanh tại chuồng. Tăng cường theo dõi phát hiện trâu, bò động dục để phối giống kịp thời. Chống nóng cho đàn ong; cho ăn bổ sung; phòng chống bệnh cho đàn ong...


3. Thủy sản: Thu hoạch cá lồng, kiểm tra, tu sửa, vệ sinh lồng cho vụ nuôi mới. Tiếp tục cho cá trắm cỏ, cá chim trắng, cá rô phi, cá trôi, cá mè đẻ cuối vụ. Ương nuôi cá bột lên cá hương, cá hương lên cá giống. Tiếp tục chăm sóc các đối tượng nuôi thủy sản. Thường xuyên quan tâm công tác phòng trị bệnh cho cá. Chuẩn bị mương, chuôm trên các chân ruộng để chuẩn bị nuôi cá.


* Lưu ý: Cần tập trung thu hoạch gọn cá lồng để tránh lũ.


4. Lâm nghiệp: Tiếp tục trồng rừng theo các chương trình dự án. Trồng dặm cho diện tích rừng trồng năm trước. Kiểm tra, phát hiện phòng trừ sâu róm hại thông. Phun phòng bệnh cho cây giống ở vườn ươm, nghiệm thu xuất vườn chuẩn bị cho trồng rừng; tổ chức trồng rừng, trồng dặm chăm sóc rừng các năm trước.


5. Thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp nước sinh hoạt: Tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ. Tổ chức thường trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24h, kịp thời khắc phục sự cố các công trình bị hỏng do mưa lũ.


Vân Anh (CTV)

Tìm kiếm theo ngày