Công ty Điện lực Sơn La: Tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và Chương trình tiết kiệm điện

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, trong tháng 3/2020, Công ty Điện lực Sơn La đã phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất và Chương trình tiết kiệm điện; treo 450 băng rôn, 400 phướn và dán 2.000 poster tuyên truyền trên các tuyến đường, điểm nút giao thông trên địa bàn Thành phố; kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tiết kiệm điện.

 

 

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La phát tờ rơi cho các hộ kinh doanh

tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 có chủ đề: “Tiết kiệm điện cho trái đất xanh hơn” nhằm kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay hành động, bắt đầu từ những việc làm thiết thực, như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; ngắt nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị; dùng đèn compact, đèn LED và thiết bị được dán nhãn năng lượng; tận dụng ánh sáng tự nhiên, gió trời và các nguồn năng lượng tái tạo; phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định; tắt máy xe khi chờ đèn đỏ quá 20 giây; trồng thêm nhiều cây xanh; tiết kiệm nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, kêu gọi các tổ chức và cá nhân hưởng ứng tham gia hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2020.

 

 

Công nhân Điện lực Thành phố phát tờ rơi cho người dân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày