Công ty Điện lực Sơn La: Triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

Ngày 10/1, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.Công ty Điện lực Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích năm 2018.


Năm 2018, Công ty Điện lực Sơn La đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Điện thương phẩm đạt trên 538 triệu kWh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành hệ thống lưới điện, đưa vào hoạt động trung tâm điều khiển xa điều hành 6 trạm biến áp 110kV. Công tác trực vận hành, thao tác lưới điện ở các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sự cố chủ quan gây mất an toàn cho người và thiết bị. Công tác dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Công ty đã thực hiện tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thành phố. Điện lực các huyện, thành phố thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng theo đúng quy trình, quy định, các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều đạt thời gian quy định. Đồng thời, bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện nông thôn và các dự án chống quá tải hệ thống lưới điện. Đến hết năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh có 91,5 số bản, 92,8% số hộ có điện lưới quốc gia, trong đó khu vực nông thôn là 91,5%.


Năm 2019, thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra, với mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các phụ tải trên địa bàn và phụ tải cấp bách khác theo yêu cầu của tỉnh, Công ty Điện lực Sơn La tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, bảo đảm không để xảy ra tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan; nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chú trọng nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp; tăng cường huấn luyện kỹ năng cho người lao động về các nguy cơ mất an toàn và biện pháp phòng ngừa. Năm 2019, phấn đấu điện thương phẩm đạt 560 triệu kWh.


Tìm kiếm theo ngày