Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La: Tổ chức Ngày hội ra quân năm 2020

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

Ngày 19/1, Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La đã tổ chức Ngày hội ra quân năm 2020 với chủ đề “Khẳng định vị thế - tiên phong dẫn đầu”. Trước đó, lãnh đạo và tập thể nhân viên Công ty đã đến dâng hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ trên Quảng trường Tây Bắc.

 

 

Nghi thức xuất quân tại Ngày hội của Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La. 

 

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, với tổng doanh thu 276 tỷ đồng (tăng 120%); trong đó, 48,9 tỷ doanh thu khai thác mới. Năm 2020 với chủ đề “Khẳng định vị thế - tiên phong dẫn đầu”, Công ty phấn đấu đạt 58 tỷ đồng doanh thu khai thác mới, đưa tổng doanh thu lên 300 tỷ đồng; có 200 tư vấn viên mới hoạt động; hơn 38% khách hàng tái ký hợp đồng; trên 94% hồ sơ dịch vụ hoàn thiện. Đồng thời, sắp xếp và xây dựng lại hệ thống hoạt động theo hướng ổn định và phát triển bền vững... 

 

 

Lãnh đạo Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La chuyển trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích.

 

 

Tại Ngày hội, Công ty chuyển trao 4 Bằng khen của Bộ Tài chính; 3 Giấy khen của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho các cá nhân và Giấy khen cho 1 tập thể của Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La. Ngoài ra, vinh danh và trao nhiều giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2019.

 

 

Đại diện Công ty Bảo Việt Sơn La chuyển trao Giấy khen của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho các cá nhân có thành tích. 

 

 

Lãnh đạo Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La tuyên dương quán quân Sao Việt. 

Tìm kiếm theo ngày