Công tác cải cách thủ tục hành chính ở thị trấn Bắc Yên

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Thời gian qua, UBND thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên) đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính nhanh, gọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị trấn Bắc Yên.

 

UBND thị trấn Bắc Yên đã tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa bộ máy hành chính... Theo đó, đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. UBND thị trấn đã bố trí 1 phòng làm việc của Bộ phận một cửa đảm bảo cơ sở vật chất, như: Quạt điện, bàn, ghế phục vụ yêu cầu làm việc của cán bộ và người đến liên hệ giải quyết công việc. Hệ thống máy móc trang thiết bị gồm 2 máy in, 1 máy scan và 4 bộ máy tính được trang bị phần mềm quản lý, theo dõi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, bố trí bảng nội quy, quy chế làm việc của bộ phận một cửa tại nơi dễ thấy, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; cán bộ được phân công phụ trách các lĩnh vực chuyên môn, như: Địa chính xây dựng, tư pháp, hộ tịch, lao động thương binh và xã hội... đều ghi chú công khai, chỉ dẫn cụ thể.

 

Trong quý I, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” UBND thị trấn Bắc Yên đã tiếp nhận và giải quyết 811 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch; công an; địa chính - xây dựng và công chức lao động thương binh xã hội, tất cả đều đúng hạn giải quyết. Đến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Lò Văn Tâm, bản Phiêng Ban, thị trấn Bắc Yên, vui vẻ nói: Vì lần đầu tiên đến làm thủ tục, nên tôi khá lúng túng. Sau khi được các cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tận tình, tôi đã hiểu và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, các thủ tục được giải quyết nhanh gọn.

 

Trao đổi với ông Lò Đức Huyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên, được biết: Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nên UBND thị trấn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Những thủ tục thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trong thời gian ngắn nhất, còn những thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên thì chuyển đến cơ quan cấp trên giải quyết trong thời gian sớm nhất. Mọi công việc giao dịch, giải quyết của công dân đều được mở sổ sách ghi chép theo dõi; với các thủ tục hồ sơ phải giải quyết dài ngày đều có phiếu hẹn trả kết quả và được giải quyết trả đúng hẹn; việc thu phí, lệ phí đều có biên lai do ngành Thuế cấp và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

 

Nhờ đẩy mạnh công tác cải hành chính, nên hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thị trấn Bắc Yên từng bước được nâng lên. Thời gian tới, UBND thị trấn Bắc Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày