Công đoàn Viên chức tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ngày 12/7, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức Hội nghị lần thứ V (mở rộng), đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành công đoàn viên chức tỉnh khóa V (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022.


Công đoàn Viên chức tỉnh có 79 CĐCS với 3.644 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Viên chức tỉnh đã làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là lao động sáng tạo, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; chú trọng công tác phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Có 35 CĐCS giúp đỡ các xã khó khăn, xã có công với tổng số tiền trên 358 triệu đồng; thăm hỏi đoàn viên khó khăn trong dịp lễ, tết, Tháng công nhân, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng; xét và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 3 cá nhân.


6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo các CĐCS làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho đoàn viên và lao động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức cuộc thi viết đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trong CBCCVC năm 2018; tổ chức Hội nghị biểu dương “Gương sáng hiếu học” lần thứ XV...


Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt, học tập Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân lao động Sơn La giai đoạn 2017-2022”; Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh.


Tìm kiếm theo ngày