Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 04 tháng 09 năm 2019

Ngày 4/9, tại Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện một số sở, ngành.Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho đồng chí Nguyễn Huy Hoàng.


Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo. 


Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tìm kiếm theo ngày