Công bố Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh

Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Ngày 13/6, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận của UBND tỉnh về việc thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh theo Quyết định số 2170 ngày 9/8/2017 và Quyết định số 2788 ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.


 

Công bố Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh.

 

Dự công bố có lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo UBND Thành phố và phường Chiềng Sinh; đại diện lãnh đạo Ban giám đốc, các phòng, phân xưởng sản xuất và công nhân của Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh.


Theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần Nhà nước từ 25/12/2006, đến ngày 1/1/2013 thì ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết quả thanh tra cho thấy, trong quá trình hoạt động, công ty không thực hiện điều chỉnh định mức tiêu hao, phân bổ chính xác nguyên vật liệu đưa vào sản xuất theo thực tế tại các phân xưởng dẫn đến số dư nợ tạm ứng nguyên vật liệu tại các phân xưởng lớn; không thực hiện đôn đốc triệt để thu hồi các khoản công nợ, thời gian nợ của các đối tượng quá lâu nên đến nay toàn bộ khoản nợ của công ty đều quá hạn thanh toán theo hợp đồng, không có khả năng thu hồi; báo cáo tài chính hàng năm của công ty chưa phản ánh chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay trong sản xuất kinh doanh không hiệu quả dẫn đến ngừng sản xuất, không có khả năng thanh toán các khoản vay nợ các tổ chức tín dụng, chế độ cho người lao động, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; không thực hiện việc yêu cầu mở thủ tục phá sản theo chủ trương của Tỉnh ủy, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh... Hiện nay, tình hình công nợ của công ty quá lớn với số dư nợ trên 115 tỷ đồng, toàn bộ tài sản đều thế chấp tại các ngân hàng, do đó việc cơ cấu lại doanh nghiệp và ổn định phát triển sản xuất kinh doanh theo ngành nghề mới không thực hiện được.


Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, bộ phận giúp việc của Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh trong từng thời kỳ. Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chỉ đạo xử lý trách nhiệm của cá nhân liên quan đến các tồn tại do Công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải; giao các ngành, cơ quan chức năng phối hợp giải quyết các vấn đề khác, như: Khoản nợ người lao động; chế độ bảo hiểm xã hội và quyền lợi cổ đông... theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người lao động.


Tìm kiếm theo ngày