Công bố 10 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Ngày 21-10, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể:

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


1) Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2) Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3) Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4) Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5) Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dữ trữ quốc gia.

6) Nghị quyết số 1026/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7) Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

8) Nghị quyết số 1028/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9) Nghị quyết số 1029/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10) Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. 

Bạn đọc cũng có thể xem các Nghị quyết được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http//www.quochoi.vn).

Tìm kiếm theo ngày