Công an tỉnh: Trao nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

Ngày 26/5, Công an tỉnh đã tổ chức trao Nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Lò Duy Hoàng, cán bộ Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh). Công trình nhà tình nghĩa được hỗ trợ 95 triệu đồng; trong đó 80 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân và 15 triệu đồng từ Quỹ tình nghĩa Công an tỉnh.

 

 

Công an Sơn La trao nhà tình nghĩa cho đồng chí Lò Duy Hoàng, cán bộ Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh).

 

Đây là sự quan tâm của Bộ Công an và Công an Sơn La, nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La nói chung, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đinh Tùng (Công an tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày