Công an huyện Bắc Yên: Tập huấn nghiệp vụ cho công an cụm xã Chiềng Sại và Phiêng Côn

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

Trong 5 ngày (13-17/5), Công an huyện Bắc Yên đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho công an cụm xã Chiềng Sại và Phiêng Côn.Tập huấn nghiệp vụ công an xã cụm xã Chiềng Sại, Phiêng Côn (Bắc Yên).


Tại lớp tập huấn, 30 học viên là công an viên các xã, bản của hai xã đã được tiếp thu các chuyên đề, gồm: Công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an xã; quản lý hành chính; bảo đảm an toàn giao thông; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; phương pháp điều tra, nắm tình hình, giải quyết các vụ việc và bảo vệ hiện trường của công an xã; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...


Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày