Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Ngày 13/8, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Tham dự có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

 


Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy.


Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm đến nay, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn tài sản, tính mạng và quyền lợi của các công chức, viên chức, người lao động, học viên trong cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định, thực hiện tốt nội quy, ổn định tư tưởng, yên tâm chữa trị cai nghiện cho các học viên. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng PK20 (Công an tỉnh) về đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã Chiềng Ban, Chiềng Mung (Mai Sơn), phường Chiềng Sinh (Thành phố) xây dựng quy chế hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tình hình người nghiện và các loại ma túy mới hiện nay.


Thời gian tới, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động; tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Công an huyện Mai Sơn xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; xây dựng các phương án diễn tập phòng chống bạo loạn, bạo động, quản lý học viên.

Tìm kiếm theo ngày