Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

Ngày 20/2, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) đã tổ chức triển khai chương trình phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

 

 

Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đại học Hùng Vương.

 

Theo đó, hai bên ký kết chương trình phối hợp khảo sát trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Sơn La; nghiên cứu xây dựng đề án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục sửa đổi; nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên các cấp giai đoạn 2020-2030. Bồi dưỡng giáo viên cốt cán, giáo viên các cấp học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh, Tin học, tư vấn tâm lý học đường và các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho người học. Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo các ngành trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hội thi chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, xây dựng các hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông...

 

Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học công lập, đa ngành, có truyền thống đào tạo trên 55 năm, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thông qua chương trình ký kết hợp tác, sẽ giúp ngành Giáo dục - Đào tạo Sơn La nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện trong thời gian tới.

Tìm kiếm theo ngày