Chung tay giúp đỡ người nghèo

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã trở thành phong trào được các tầng lớp nhân dân, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tạo thêm nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần.


Với tinh thần “Tương thân tương ái”, công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên CNVC, người lao động và nhân dân trong tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, đã xây dựng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình nghèo, hộ cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã nhận được tổng số tiền ủng hộ hơn 16 tỷ 733 triệu đồng.


Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ xây mới 523 ngôi nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền trên 11 tỷ 819 triệu đồng; sửa chữa 27 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ 311 học sinh nghèo vượt khó trong học tập với số tiền 107,5 triệu đồng; hỗ trợ hơn 3 tỷ 845 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi; hỗ trợ 32 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vốn để phát triển sản xuất... Bên cạnh đó, thông qua cuộc vận động, các tổ chức thành viên của MTTQ đã gắn kết các phong trào cùng chăm lo, giúp đỡ các đoàn viên, hội viên nghèo như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, xây dựng nguồn quỹ “Hỗ trợ nông dân” để phát triển sản xuất. Hội Phụ nữ phát động phong trào “Phụ nữ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Đoàn Thanh niên với  phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp..”. Hội Cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” và cuộc vận động “Chung tay xoá nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên Cựu chiến binh nghèo”. Công đoàn phát động phong trào “Mái ấm công đoàn”... Qua đó, đã giúp các hộ nghèo cải thiện nhà ở, giúp  kinh nghiệm làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vật tư sản xuất... Nhờ vậy, trong những năm qua toàn tỉnh  đã giúp hàng nghìn hộ nghèo thoát nghèo, ổn định đời sống.


Nhân Ngày cả nước vì người nghèo (17/10) năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 thực hiện từ ngày 17/10 đến 18/11, nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cùng với Nhà nước chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đề ra trong năm 2019 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.


Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 đạt kết quả cao, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, kết quả của việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo có điều kiện cải thiện nhà ở và các điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nêu gương các điển hình tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tham gia giúp đỡ người nghèo. Về hình thức ủng hộ, cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học ủng hộ vào Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh. Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ trực tiếp cho các hộ khó khăn làm nhà “Đại đoàn kết” hoặc các hỗ trợ khác. Các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân trên địa bàn giúp đỡ các hộ nghèo về nguyên vật liệu, ngày công cùng với nguồn quỹ các cấp hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho các hộ nghèo; các gia đình có điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo về vốn và kinh nghiệm sản xuất để họ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.


Cùng với đó là vận động cộng đồng, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, thông qua các chương trình an sinh xã hội hoặc nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tìm kiếm theo ngày