Chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX

Ngày 04 tháng 09 năm 2018

Ngày 4/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự họp có đại diện một số sở, ngành chức năng; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 13 đến 14/9/2018) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện, văn bản trình bày tại Đại hội, chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết cơ bản hoàn tất.


Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền đậm nét thành tích nổi bật công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 2018 và kết quả thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tìm kiếm theo ngày