Chú trọng quản lý, bảo trì đường bộ

Ngày 01 tháng 08 năm 2022

Sở Giao thông và Vận tải được giao quản lý bảo dưỡng thường xuyên 28 tuyến quốc lộ và đường tỉnh, gồm 9 tuyến quốc lộ, tổng chiều dài trên 671 km và bến phà Vạn Yên, 3 cầu; 19 tuyến đường tỉnh, tổng chiều dài trên 985 km và bến phà Nậm Ét. Năm 2022, Sở được giao làm chủ đầu tư 17 dự án sửa chữa định kỳ, đột xuất, với tổng chiều dài sửa chữa gần 79 km; trong đó, 15 dự án đang triển khai thi công và 2 dự án bổ sung năm 2022 đang trình duyệt. Các dự án đang thi công đảm bảo tiến độ, Sở chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.


 

Công nhân Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình 656 thi công sửa chữa tuyến quốc lộ 4G.


Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải Sơn La, là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng, đơn vị đã cùng với các nhà thầu bố trí nhân viên thực hiện công tác tuần đường, cập nhật kết quả khắc phục hư hỏng, xuống cấp của công trình; tham gia xử lý tai nạn, khắc phục bão lũ, bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ, báo cáo theo quy định; tăng cường rà soát bổ sung đầy đủ biển báo hiệu đường bộ các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn giao thông; chỉnh trang, nắn sửa hệ thống cọc tiêu, biển báo, cột H, cột km trên tuyến đảm bảo phát huy hiệu quả.


Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, cho biết: Đến hết tháng 7, các đơn vị thi công đã sửa chữa trên 28.600 m² mặt đường; hót sụt, đào rãnh, vét rãnh thoát nước gần 10.800 m³; bạt gần 227.000 m lề đường; đắp phụ trên 5.400 m³ nền và lề đường; phát gần 38,5 triệu m² cây cỏ; bổ sung, sơn sửa trên 3.600 cột tiêu, cột H, cột km; bổ sung 16 biển báo; sơn trên 280 m² vạch kẻ đường; sơn gần 2.400 m² lan can cầu bê tông.


Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình 656 (Hà Nội), được giao thi công sửa chữa 5 km tuyến quốc lộ 4G, anh Nguyễn Trọng Nhật, cán bộ kỹ thuật Công ty, cho biết: Công ty đang huy động máy móc và công nhân, đảm bảo tiến độ thi công, dự kiến giữa tháng 8 sẽ hoàn thành công trình, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa này.


Đối với các dự án sửa chữa định kỳ, Ban Quản lý bảo trì đường bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy trình thi công, chỉ dẫn kỹ thuật; sử dụng vật liệu đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng; chỉ đạo tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra nghiệm thu công việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy định; kiên quyết không nghiệm thu các hạng mục công trình thi công không đảm bảo chất lượng. Khắc phục hậu quả do bão lũ, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, Ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, phòng nghiệp vụ, các đơn vị quản lý đường, thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, phối hợp kịp thời, sâu sát thực hiện phương án chi tiết theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Qua đó, chất lượng quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.


Trong công tác quản lý, kiểm tra, bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng, Ban Quản lý bảo trì đường bộ chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra, rà soát tài sản hạ tầng đường bộ, phát hiện kịp thời các hư hỏng, dấu hiệu hư hỏng để xử lý, khắc phục. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân dọc hai bên tuyến chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tự giác chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả vi phạm về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và khôi phục lại hiện trạng công trình ban đầu. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, các đơn vị quản lý đường bộ đã phát hiện và lập biên bản 229 trường hợp vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được giao quản lý, giảm 173 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.


Nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, bảo trì đường bộ thường xuyên, Sở Giao thông và Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ đốc thúc các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nghiêm túc thực hiện các công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết. Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra, rà soát các hư hỏng trên tuyến để kịp thời khắc phục sửa chữa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời nắm bắt tình hình giao thông trên tuyến, đảm bảo an toàn giao thông trên mọi cung đường.


Tìm kiếm theo ngày