Chiềng Sung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Đến nay, xã Chiềng Sung (Mai Sơn) đã hoàn thành 13/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Hiện, xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới.


 

Nhân dân xã Chiềng Sung (Mai Sơn) hỗ trợ dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trao đổi về quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cho biết: Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí. Đồng thời, tổ chức cho ban quản lý các bản đi học tập các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả tại các xã Chiềng Ban, Hát Lót, Nà Bó. Riêng năm 2018, phân công 7 nhóm cán bộ, công chức xã phối hợp với các phòng, ban của huyện thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, hướng dẫn các bản thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.


Trong quá trình thực hiện, xã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chỉ đạo các bản tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế cao và đảm bảo hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Riêng năm 2017, xã Chiềng Sung trồng 205 ha mía nguyên liệu, sản lượng 20.500 tấn; trồng 6,2 ha chanh leo, năng suất 25 tấn/ha, cho thu nhập hơn 250 triệu đồng/ha; chuyển đổi gần 160 ha đất trồng ngô sang trồng bí 2 vụ và trồng cỏ nuôi trâu, bò nhốt chuồng. Phối hợp với HTX Ngọc Hoàng phát triển 10 ha cây thanh long ruột đỏ tại các bản Búc A, Búc B, Cang A, Cang B... Trong chăn nuôi, nhiều hộ phát triển mô hình trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện toàn xã có gần 1.900 con trâu, bò, hơn 1.750 con dê, 3.850 con lợn trên 2 tháng tuổi và trên 139.000 con gia cầm các loại. Các ngành nghề thương mại, dịch vụ cũng đang được phát triển, đã có trên 20 hộ dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh, dịch vụ. Thu nhập bình quân năm 2017 hơn 28 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,89%, số hộ khá, giàu chiếm trên 20%...


Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã đã huy động nguồn lực trong dân xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa trên 7,34 km đường nội bản, liên bản, với tổng kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 6,3 tỷ đồng. Trong 2 năm (2016-2017), từ các nguồn vốn của Chương trình nông thôn mới, ngân sách huyện và các nhà hảo tâm, xã đã bê tông hơn 1,2 km kênh mương tại bản Bó và bản Phát, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; xây dựng 7 lớp học, 6 công trình nhà vệ sinh tại 7 điểm trường mầm non, trị giá trên 1 tỷ đồng; hoàn thành 11 nhà văn hóa bản đạt chuẩn nông thôn mới, với tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 2,2 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.


Hiện xã còn 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch, xã đã đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, xã đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xóa từ 2-3 nhà tạm/năm. Tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình lồng ghép, nguồn vốn của các dự án, ngân sách huyện hỗ trợ và nhân dân đóng góp để thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Theo đó, năm 2018, đăng ký làm thêm 3 nhà văn hóa bản để tiêu chí đạt chuẩn theo quy định. Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các công trình nước sạch; vận động ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các hộ có hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi... Đồng thời, tiếp tục tăng cường xã hội hóa, thu hút sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy liên kết giữa các loại hình kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình sản xuất cho thu nhập cao.

Tìm kiếm theo ngày