Chiềng Mung trước niên vụ chế biến cà phê

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Xã Chiềng Mung (Mai Sơn) hiện có 661 ha cây cà phê, sản lượng quả cà phê tươi đạt trên 9.900 tấn/năm. Đây là một trong những cây trồng chủ lực của xã, nhiều hộ dân có thu nhập khá từ cây trồng này. Các niên vụ cà phê hằng năm, toàn xã có gần 160 hộ dân thực hiện sơ chế, chế biến cà phê, nhưng hệ thống xử lý chất thải chưa bảo đảm nên đã làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân trong khu vực.


Cán bộ UBND xã Chiềng Mung (Mai Sơn) kiểm tra hệ thống

xử lý chất thải chế biến cà phê tại hộ gia đình anh Phạm Văn Tâm, bản Nong Phụ.


Theo đánh giá của lãnh đạo UBND xã Chiềng Mung, niên vụ chế biến cà phê năm 2018, tình trạng ô nhiễm đã giảm, nhưng chưa bền vững. Qua rà soát, kiểm tra, các hộ dân thực hiện sơ chế, chế biến cà phê tự phát, nhỏ lẻ, phân tán, hệ thống xử lý các chất thải, nước thải không bảo đảm. Hơn nữa, ý thức bảo vệ môi trường của các hộ sơ chế, chế biến cà phê còn hạn chế, nên đã xả thải trực tiếp ra môi trường... Cùng với đó, các hộ gia đình, các cơ sở chế biến cà phê thuộc xã Chiềng Ban (Mai Sơn) và phường Chiềng Sinh (Thành phố), giáp ranh với xã Chiềng Mung cũng xả thải ra môi trường, dẫn đến việc hằng năm vào vụ chế biến cà phê, trên địa bàn thường bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân.


Qua rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm này, chưa có hộ thực hiện sơ chế, chế biến cà phê trên địa bàn xã Chiềng Mung đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với hoạt động chế biến cà phê quy mô hộ gia đình. Mặc dù hằng năm, xã đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các hộ chế biến cà phê thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chế biến cà phê gây ô nhiễm môi trường. Riêng niên vụ cà phê 2018, UBND xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn phạt vi phạm đối với 10 hộ gia đình không xử lý tốt chất thải từ sơ chế, chế biến cà phê...


Tìm hiểu được biết, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chế biến cà phê niên vụ năm nay, ngay từ tháng 7, UBND xã đã cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn xử lý nước thải, chất thải rắn từ hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quy mô hộ gia đình cho cán bộ địa chính, trưởng bản, tiểu khu trưởng và gần 160 hộ dân, cơ sở sơ chế, chế biến cà phê bằng phương pháp ướt... Trao đổi về việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong niên vụ chế biến cà phê năm nay, chị Hoàng Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung, cho biết: Trước niên vụ chế biến cà phê năm nay, xã đã triển khai Hướng dẫn số 204/HD-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quy trình ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ và xử lý nước thải sơ chế cà phê theo hướng tái sử dụng chất thải đối với cơ sở sơ chế cà phê quy mô hộ gia đình cho tất cả các hộ trong xã có tham gia sơ chế, chế biến cà phê. Theo đó, áp dụng quy trình này, sẽ giảm ô nhiễm môi trường, tận dụng được chất thải, nước thải (vỏ cà phê và nước thải chế biến) làm phân bón, tưới cho cây. Đồng thời, vận động các hộ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải bảo đảm để tránh gây ô nhiễm môi trường...


Cùng với đó, nội dung giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chế biến cà phê còn được đưa ra bàn bạc tại các cuộc giao ban của Đảng ủy, UBND xã với các bí thư, trưởng bản, tiểu khu trưởng trong xã; cuộc họp, sinh hoạt của các bản, tiểu khu, các tổ chức đoàn thể để tìm giải pháp thực hiện. Một trong những giải pháp đó là, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ dân trong chế biến cà phê; vận động họ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo Hướng dẫn 204/HD-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng bể chứa nước thải, lót bạt chống thấm...


Thời gian bước vào niên vụ chế biến cà phê năm nay không còn nhiều. Rất mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; yêu cầu các hộ dân thực hiện sơ chế, chế biến môi trường ở Chiềng Mung thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Tìm kiếm theo ngày