Cấp điện cho bản Bãi Tám, xã Chiềng Sung

Ngày 31 tháng 08 năm 2021

Ngày 31/8, Điện lực Mai Sơn đã tổ chức đóng điện và đưa vào sử dụng Trạm biến áp, cấp điện cho 53 hộ dân bản Bãi Tám, xã Chiềng Sung. Đây là Công trình thuộc gói thầu 2634-W30 cấp điện cho các xã Nà Ớt, Chiềng Sung, Phiêng Cằm của huyện Mai Sơn.

           


Công nhân Điện lực Mai Sơn lắp hệ thống điện cho hộ dân bản Bãi Tám, xã Chiềng Sung (Mai Sơn).

           

Công trình thuộc Dự án cấp điện nông thôn lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La quản lý dự án. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ đồng bào dân tộc Mông, vùng khó khăn, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng lưới quốc gia ở Chiềng Sung đạt 100%.

Tìm kiếm theo ngày