Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH

Ngày 30 tháng 09 năm 2019

Cục Thuế tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 314 TC/QĐ/TCCB ngày 21/08/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chính thức đi vào hoạt động từ 1/10/1990. Trải qua 29 năm, tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế Sơn La luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và trưởng thành về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.


Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế tại Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh.

Ảnh: TS


Ngày đầu mới thành lập, biên chế toàn ngành mới có 200 cán bộ công chức, đến nay toàn ngành có 437 công chức và 70 hợp đồng lao động, hầu hết công chức thuế đều có trình độ đại học trở lên; cơ sở vật chất và các trang thiết bị luôn được đầu tư hiện đại. Trải qua từng giai đoạn phát triển, để thực hiện tốt công tác thuế trên địa bàn, Cục Thuế luôn chủ động tham mưu với UBND tỉnh các cơ chế chính sách về thuế phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và trong từng thời kỳ; triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế cũng như các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để quản lý và khai thác nguồn thu; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các địa phương trong công tác quản lý và thu thuế; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong SXKD và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, do đó, luôn nhận được sự đồng thuận trong công tác thuế... Những giải pháp đồng bộ trong thực hiện chính sách thuế đã đưa số thu ngân sách tăng lên hằng năm. Nếu như năm 1991, toàn tỉnh mới đạt số thu trên 10 tỷ đồng, thì đến năm 1995 số thu đã đạt 78 tỷ đồng; đến năm 2000, đạt 123 tỷ đồng. Năm 2010 bước vào câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng, năm 2013 số thu đã tăng lên 2.000 tỷ đồng và đến năm 2018, đạt 5.030 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.


Điểm nổi bật của ngành Thuế là chương trình cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế. Từ năm 2007, Cục Thuế đã thành lập bộ phận “một cửa” từ tỉnh đến cơ sở; năm 2012, Cục Thuế đã đổi mới hệ thống quản lý thuế theo chuyên môn hoá và chuyên sâu, đảm bảo 4 chức năng chính đó là: Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; hướng dẫn quản lý kê khai và kế toán thuế; quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu - nộp ngân sách. Các ứng dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý thuế đã được công chức thuế sử dụng thành thạo như: Chương trình quản lý thuế tập trung (TMS) phục vụ cho công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và tra cứu, xử lý các thông tin về thuế; phần mềm quét mã vạch 2 chiều phục vụ cho việc nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế; phần mềm iHTKK phục vụ cho việc khai thuế qua mạng, góp phần đơn giản, nhanh gọn quá trình kê khai thuế, đồng thời giúp người nộp thuế không phải trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp tờ khai. Việc khai và nộp thuế điện tử đã được Cục Thuế triển khai tới người nộp thuế từ năm 2012, đến nay, đại đa số các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp đã nghiêm túc thực hiện và đạt trên cả 3 tiêu chí (Số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử; số chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền nộp vào NSNN). Đặc biệt trong năm 2019, Cục Thuế đã triển khai rộng rãi dịch vụ thuế điện tử Etax tới người nộp thuế, đây là hệ thống tích hợp giữa dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào một hệ thống duy nhất qua trang website của Tổng cục Thuế. Các hộ kinh doanh cũng đã từng bước thực hiện tốt việc nộp thuế qua tài khoản cá nhân. Cục Thuế đã triển khai và duy trì ứng dụng chữ ký số thuộc dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính”. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã xây dựng Trang thông tin điện tử (Website) đi vào hoạt động từ năm 2011, bảo đảm việc cung cấp kịp thời các cơ chế chính sách thuế, tài chính và định hướng, kế hoạch hoạt động của cơ quan thuế...


Trong quản lý, điều hành công tác thuế, Cục Thuế luôn khuyến khích, phát huy tính tự chủ, sự năng động, sáng tạo của các tập thể cá nhân, lấy hiệu quả công việc làm trọng, phát huy các sáng kiến cải tiến và những kinh nghiệm trong quản lý, khai thác nguồn thu, trung bình hàng năm có từ 40 -70 sáng kiến của tập thể và cá nhân trong quản lý thuế. Các phong trào thi đua luôn được phát động thường xuyên theo từng quý, năm, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ và các sự kiện trọng đại của đất nước, qua đó đã khích lệ  động viên được toàn thể cán bộ công chức hăng say trong việc thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ phát động phong trào  thi đua trong ngành Thuế, hàng năm, Cục Thuế còn phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực tới người nộp thuế gắn với Hội nghị tuyên dương người nộp thuế hàng năm. Quan tâm đẩy mạnh hoạt động đoàn thể như công tác phát triển Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào thiện nguyện, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học... Các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của công chức và người lao động của cơ quan.


Những nỗ lực, những thành quả của Cục Thuế tỉnh Sơn La 29 năm xây dựng và trưởng thành sẽ là động lực để mỗi tập thể, cá nhân thực hiện tốt phương châm “Vượt khó vươn lên, tạo dấu ấn trên chặng đường phát triển”. Năm 2019 và các năm tiếp theo, Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thuế theo hướng công khai, binh bạch, công bằng; chú trọng khai thác các nguồn thu nội địa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm; góp phần cân đối thu - chi ngân sách tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tìm kiếm theo ngày